Xiao + Tonal Shift

Date: 
Monday, March 27, 2023 - 20:00

XIAO
Powerviolence from Stockholm, Sweden
https://www.instagram.com/xiao.pv/
https://xiaopv.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/artist/7p7bBRBk6IU0X0lqIGj0fJ

TONAL SHIFT
New Powerhardcore from Vienna